Kik op – se – iagttag

Emnet i April i en gruppe jeg er med i på Facebook – emnet har jeg valgt, da jeg vandt marts måneds emne. Jeg synes det er utrolig spændende at gå iagttager – se op. Der er rigtig mange spændende ting på vores vej.