Pave Benedikt XVI

Følgende er lånt fra katolsk.dk:

‘En beslutning af stor betydning for Kirkens liv’

Kære brødre,
Jeg har indkaldt jer til dette konsistoriemøde ikke alene på grund af de tre kanoniseringer, men også for at meddele jer en beslutning af stor betydning for Kirkens liv. Efter gentagne gange at have ransaget min samvittighed over for Gud, er jeg nået frem til at mine kræfter på grund af fremskreden alder ikke længere rækker til at varetage Petersembedet.

Jeg er udmærket klar over, at dette embede – på grund af dets grundlæggende åndelige natur – ikke kun skal forvaltes med ord og gerning, men ikke mindst gennem bøn og opofrelse. På grund af de mange hastige skift i nutidens verden og rystet af spørgsmål af dyb relevans for troens liv, er det nødvendig at have åndens og legemets styrke for at kunne styre Sankt Peters båd og forkynde Evangeliet – en styrke, som de sidste få måneder er undsluppet mig i sådan en grad, at jeg indser, at jeg ikke længere er i stand til på fyldestgørende måde at udfylde det embede, som er blevet mig betroet.

The pope sends his first tweet

Af den grund, og vel viden om alvoren af min beslutning, erklærer jeg i fuld frihed at jeg abdicerer fra embedet som Roms biskop, Sankt Peters efterfølger, som blev mig betroet af kardinalerne den 19. april 2005, således at Roms bispesæde, Sankt Peters stol, fra den 28. februar 2013 kl. 20.00 vil vakant, og at de kompetente folk vil indkalde til et nyt konklave for at vælge en ny pave.

Kære brødre. Jeg takker jer mange gange for al den kærlighed og arbejde, som I har støttet mig med i mit virke, og jeg beder om forladelse for alle mine fejl. Lad os nu betro Den hellige Kirke i Vor øverste Hyrdes varetægt, vor Herre Jesus Kristus og bønfalde hans hellige moder Jomfru Maria om at give kardinalerne sin med hendes moderlige støtte i valget af ny pave. Med hensyn til mig selv ønsker jeg fortsat trofast at tjene Guds hellige Kirke gennem et liv helliget til bøn.

Vatikanet den 10. februar 2013   Benedikt XVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gammel, træt pave mit ønske at han må få nogle gode og rolige år, sammen med sin bror i Tyskland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et rigtig dejligt billede af Pave Benedikt XVI

Most Holy Trinity,

We thank you 
for your faithful and loving presence 
in and among us.

We thank you for the leadership
of our Holy Father Pope Benedict XVI,
and we ask for your abundant blessings
for him in these coming years of his life.

You guide your Church in every age
and have promised to guide us 
until the end of time.
Help us to be authentic disciples 
of Christ Jesus.

May we be people of repentance and mercy.
May the world truly know we are Christians
by our love for one another.
Thank you for your never failing 
love and patience.
We trust in you. Amen

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Go to top