Carceri

Dette sted drog Franciskanerne op, når de ville være i stilhed. Det er en kløft som ligger op ad Monte Subastio.

Det er også heroppe at Frans skrev solsangen. Det er et meget smukt sted, hvor man kan kikke udover dalen.